Arkiv

Hva har Rødt lært av Metoo?

Skjermbilde 2019-09-01 21.23.24.png

"Rødt tar kvinners historier på alvor og mener at #metoo må følges opp med politiske tiltak”, skriver Seher Aydar og Bjørnar Moxnes i Rødt-bloggen 1. mars i år, og etterlyser handling mot seksuell trakassering. Dessverre er ikke budskapet troverdig så lenge partiet selv nominerer en kandidat som har hatt et seksuelt forhold til en ung kvinne i partiet.

Rødt Trondheim har nominert Arne Byrkjeflot som listekandidat ved høstens valg. I 2013 ble det kjent at han som Rødt-politiker og leder av LO Trondheim hadde innledet et seksuelt forhold til en nesten førti år yngre kvinne. Han var i sekstiårene, gift og med flere lederverv; hun i begynnelsen av tjueårene, tillitsvalgt og aktivt medlem i Rødt. At det var skjev maktbalanse mellom de to var åpenbart, og dette vakte bekymring blant flere i partiet. Han beholdte likevel styreverv i LO Trondheim og fortsatte som aktiv i Rødt.

Siden da har vår bevissthet omkring makt og seksuell utnytting økt. Kampanjen #metoo har synliggjort omfanget av menn som misbruker sin autoritet til å utnytte kvinner i underordnede verv og posisjoner. #metoo har bidratt til at organisasjoner har utarbeidet retningslinjer som skal forebygge seksuell trakassering og utnytting, samt sikre god behandling av varsler om slikt maktmisbruk. Hva har Rødt lært av #metoo? Tilsynelatende langt fra nok, ettersom Byrkjeflot nå er nominert som listekandidat til kommunevalget i Trondheim. Nominasjonen gir et kraftig signal om at partiet aksepterer seksuelle relasjoner mellom menn med makt og unge kvinner i underordnede verv.

Kvinnen som er offeret i denne saken, er ikke lenger i live, og hennes stemme kan ikke bli hørt. Vi vet likevel at hennes familiemedlemmer, venner og partifeller ser det som en hån at Byrkjeflot blir gitt den tilliten som en listenominasjon er, av partiet Rødt. Det de gjør, er det motsatte av å ta kvinnens historie på alvor.

Dette er ikke en oppfordring om ikke å stemme Rødt. Dette er en oppfordring til partiet Rødt om å ta #metoo og kvinner på alvor, også når det fører til at "viktige menn" vil falle og miste tillit, makt og innflytelse i partiet! Vi ønsker svar på om Rødt i realiteten er et feministisk parti som tar kvinner på alvor.

Sylvi Dybvik
Marion Gimsøy Stavsøien
Maria Malmstein
Sofie Klemetzen
Randi Mobæk
Millie Killi
Barbro Svensson
Hege Dypedokk Johnsen
Leikny Øgrim
Anna Watson
Eldrun Frøya Einarsdotter
Frida Stø
Tiril Eirunn Einarsdotter
Elin Knudsen
Trude Håland
Hanne Størset
Christine Rødal

Rødt-medlemmer, Rødt-velgere og medlemmer av Kvinnegruppa Ottar