Arkiv

Feministiske konspirasjonsteorier?

Innlegg i Klassekampen 24.juli 2018

Vel hjemkommet fra ferie i Utlandet, oppdager jeg til forbauselse og ikke så lite humring, at en uttalelse jeg har gitt til Vår Land før jeg dro har blitt en slags agurk-diskusjon i flere aviser og på sosiale medier. Klassekampens Maria Dyrhol Sandvik har en Fokus-kommentar 12.juli, der hun beskylder meg for konspiratoriske påstander på bakgrunn av sitatet «Det er fleire i det mannlege homomiljøet som har et liberalt syn på prostitusjon, og som ser dette som en måte å rekruttere unge menn inn i homomiljøet»

Bare for å gjøre det helt klart: Jeg tror på ingen måte at det eksisterer noen slags mannlig homo-konspirasjon som ønsker prostitusjon som et virkemiddel for å rekruttere flere homofile. Det er en absurd tanke, som jeg ikke hadde fantasi til å forstå at kunne tolkes inn i uttalelsen, i en rask sitatsjekk. Jeg er enig i at «rekruttere» er et dårlig ordvalg, og at et bedre ord ville vært «introdusere». Men like fullt er det interessant at Maria Dyrhol Sandvik i konspiratorisk ånd tolker min uttalelse i verste og mest absurde mening.

Ane 1.mai 2015.jpg

Det bør ikke være noen overraskelse for noen som har fulgt prostitusjonsdebatten i Norge og internasjonalt de siste 20 årene at «menn som selger sex til menn» ofte brukes som argument mot en feministisk kjønnsmaktforståelse av prostitusjonsindustrien. Hvor er kvinneundertrykkinga i mannlig prostitusjon, liksom? Forfatter og journalist Frank Rossavik forteller for eksempel i et intervju med Fett #2 2013, at han har både solgt og kjøpt sex og forsvarer begge deler. Han mener det er forskjell på kvinnelig og mannlig prostitusjon: «Sex mellom menn er generelt enklere. Jeg antar at ak­septen for kjøp og salg også er større».

Når representanten for PION i debatten om «Skeivt sexarbeid» under Pride House 26.juni forteller at de unge guttene i Vaterlandsparken syns det er spennende å finne ut av sin egen seksualitet mens de selger sex, er dette en brutal omskrivning av at blant annet enslige mindreårige asylsøkere er tilgjengelige for pengesterke menn som vil betale for sex med menn. Det er dette som er sakens kjerne.

Hvis Maria Dyrhol Sandvik ikke selv har hørt argumentene om at mannlig prostitusjon er greit fordi «unge menn både kan utforske sin seksualitet og få litt lommepenger», kunne hun forhørt seg litt rundt før hun slenger ut konspi-beskyldninger. Det er ikke en konspirasjonsteori å hevde at de som selv kjøper sex har et mer liberalt forhold til prostitusjon. Det er ikke en konspirasjonsteori å påpeke hvilke interesser som ligger bak politiske standpunkt. Når de rikeste ønsker større skattelette hevder de selv at det vil gagne hele samfunnet, men vi vet at det er egne interesser de bekymrer seg for.

At FRI – Foreningen for seksualitets- og kjønnsmangfold og PION (Sexarbeidernes (sic!) interesseorganisasjon) har funnet sammen under paroler som «Sexwork is part of the gay communitiy», bør uroe mange lesbiske, homofile og transpersoner som ikke ønsker seg representert av den politikken. For de vet like godt som jeg at det liberale synet på prostitusjon har fått overtaket i den skeive bevegelsen. Jeg oppfordrer alle skeive personer som er imot utnyttelse av unge sårbare personer, som ser at prostitusjon i hovedsak ikke handler om et uttrykk for skeiv seksualitet, men utnyttelse av makt, seksualitet, kjønn, etnisitet og alder, til å ta et oppgjør mot dette synet.