Arkiv

Grov uaktsomhet

Med utgangspunkt i det dramatiske Metoo-året 2018, der sykemeldingene på Stortinget florerte for overgrepsanklagede menn, skulle en tro at de andre representantene der ville trø vannet litt forsiktig. Men, nei da, Peter Christian Frølich meldte før jul at han vil ta spørsmålet om reduserte minstestraffer i voldtektssaker inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Venstre og Frp.

Read More

Fienden er status quo

Det dras opp steile fronter mellom trans-allierte og feminister, på SoMe går ordskiftet med høy temperatur og med øyensynlig uforenlige motiver. Begge sider anklages for å ha et gammeldags og snevert syn på kjønn, og nåde den som stikker nakken ut i feil fora med feil mening. Jeg har opplevd å bli anklaget for å være både infiltrerende mann og terf innen samme time på to forskjellige facebookgrupper når jeg har manet til bedre forståelse og aksept for andres måte å tolke kjønn på. Men jeg fortsetter med det, fordi jeg ikke er villig til å akseptere at det bare skal være én monolittisk forståelse av kjønn og at alle andre forståelser blir kjetteri.​​​​​​​

Read More

Feministiske konspirasjonsteorier?

Innlegg i Klassekampen 24.juli 2018

Vel hjemkommet fra ferie i Utlandet, oppdager jeg til forbauselse og ikke så lite humring, at en uttalelse jeg har gitt til Vår Land før jeg dro har blitt en slags agurk-diskusjon i flere aviser og på sosiale medier. Klassekampens Maria Dyrhol Sandvik har en Fokus-kommentar 12.juli, der hun beskylder meg for konspiratoriske påstander på bakgrunn av sitatet «Det er fleire i det mannlege homomiljøet som har et liberalt syn på prostitusjon, og som ser dette som en måte å rekruttere unge menn inn i homomiljøet»

Bare for å gjøre det helt klart: Jeg tror på ingen måte at det eksisterer noen slags mannlig homo-konspirasjon som ønsker prostitusjon som et virkemiddel for å rekruttere flere homofile. Det er en absurd tanke, som jeg ikke hadde fantasi til å forstå at kunne tolkes inn i uttalelsen, i en rask sitatsjekk. Jeg er enig i at «rekruttere» er et dårlig ordvalg, og at et bedre ord ville vært «introdusere». Men like fullt er det interessant at Maria Dyrhol Sandvik i konspiratorisk ånd tolker min uttalelse i verste og mest absurde mening.

Read More

Prostitusjon som kunst?

Innlegg av Anne Kalvig i Bergens Tidende 27. februar.

Festspela i Bergen ved direktør Anders Beyer, gjev scene til oppsetjinga «Lyst #2» fordi årets festspel har tema «Tro og tvil».  Til NTB spør Beyer: «Hva kan vi egentlig tro på i dag? Kunsten er en mektig rettesnor til både etablerte og nonchalante holdninger, fordi den peker på viktigheten av å legitimere tvilen, flertydigheten og kompleksiteten. På Festspillene presenterer vi mange alternativer, men ingen alternative fakta eller fasitsvar.»

Read More

Feministenes makt

Kronikk i Klassekampen av Asta Beate Håland, 9. januar 2017

I 2016 ble jeg, og heldigvis mange flere, utnevnt som medlemmer av hylekoret, godhetstyrannene og elitefeministene. I tillegg var jeg allerede medlem av yrkesdemonstrantene og Tordenskjolds soldater.

Mens vi har startet organiseringen av årets 8.mars, er det andre som er tydelig bekymret for å ikke få sette dagsorden i valgåret. Det gjelder å være ute i god tid. Det ble en smule surrealistisk for oss da vi midt oppi juleforberedelsene fikk flere medieoppslag som normalt hører hjemme i februar.

Read More

Takketale - Årets kverulant

Framført av Randi Mobæk 21. januar 2016

Å få en slik pris er en anerkjennelse av det arbeidet og den samfunnsmessige betydning som vi i Kvinnegruppa Ottar gjør. Året starter godt både med kverulantpris, premiere på filmen om Suffragettene og ikke minst det faktum at den 11. februar er Ottar 25 år.

Feminismen og kvinnekamp er et optimistisk prosjekt som trengs mer enn noen gang. For situasjonen for de fleste kvinner og barn i verden er brutal.

Read More

Mannsmakt

NRK utøver seksuell trakassering mot Kari Jaquesson og bruker lisenspenger til kjøp av pornografi

Jeg og mange hundre andre har klaget NRK inn for kringkastingsrådet på bakgrunn av at NRK har bestilt og kringkastet en spesiallaget pornosnutt som skulle forestille Kari Jaquesson i pornosex med programlederen. Hensikten med innslaget var å latterliggjøre og trakassere Jaquesson seksuelt, siden hun var så ugrei å legge seg ut med Trygdekontorets redaksjon en måneds tid før, da NRK også hadde brukt lisenspenger på å kjøpe seksuelle tjenester i utlandet, i form av en pornosnutt.

Read More

Kampen mot rasisme er også kvinnekamp

Jeg vet ikke om Sylvi Listhaug var en av de unge FpUerne som pleide å demonstrere mot 8.marstoget på 1990-tallet, for å protestere mot feministenes «kravmentalitet», men kronikken 5. mars ivaretar i alle fall denne arven. Istedenfor å klage over småting som kvinnelønna, pornokulturen, skjønnhetstyranniet og rasering av arbeidsmiljøloven, bør kvinnebevegelsen begynne å bry oss om noe viktig, skriver Listhaug. Hun følger opp med karakteristikker om at kvinnebevegelsen ikke bryr oss om den urett som ikke rammer oss selv.

Read More

Slutt å syte - begynn å yte!

Dette har vært ungdom på den politiske høyresidas slagord mot kvinnebevegelsen siden 1980-tallet, framført av blant annet FpUere som demonstrerte mot 8.marstog i Oslo. Det er synd at ikke sentralstyremedlem i Unge Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, er mer preget av gründervirksomhet og individuelt initiativ, men mener at det er sosialistenes ansvar å lage et 8.marstog som hun vil gå i. Parolen «Stopp regjeringens angrep på kvinners rettigheter», ekskluderer borgerlige feminister fra å delta i årets 8.marstog, sier hun, som en evig reprise på de siste årenes patetiske forsøk på å sette høyre-feministene på dagsorden.

Read More

En feministisk fallgruve

Innlegg av Katarina Storalm i Klassekampen 26. november 2014.

I Klassekampen 22. november fortsetter lederen i Rød Ungdom sin kritikk av feminister som ønsker å diskutere andre feministiske anliggender enn hennes egne. Linn Elise Øhn Mehlens påstand er at diskusjoner rundt populærkultur og ”kjendiseri” tar opp plassen til diskusjonen Mehlen selv ønsker seg, nemlig en diskusjon om skjønnhetspress. Om vi følger Mehlens feilslutning må det eksistere en direkte sammenheng mellom manglende diskusjon om skjønnhetstyrraniet, og eksisterende diskusjoner om for eksempel Outkast eller Radioresepsjonen. Det finnes ingen slik sammenheng. Det er ingen logikk i en forestilling om at hvis ingen hadde tatt debatten om sexisme i populærkulturen i sommer, hadde denne spalteplassen blitt brukt til å diskutere skjønnhetstyrranni.

Read More