Arkiv

Egne rom for kvinner

Innlegg av Ane Stø i Klassekampen torsdag 23. august.

Lørdag 8. september arrangerer Kvinnegruppa Ottar et dagsseminar om kvinnefrigjøring og kamp mot æreskultur i Oslo. Seminaret skal være en møteplass for kvinner på tvers av etnisk tilhørighet, der vi kan diskutere sammenhengen i våre erfaringer og hvordan vi står sterkere sammen. Seminaret arrangeres med støtte fra Bufdir og Oslo kommune.

Når kvinner skal dele sine historier om undertrykking, menns vold, æreskultur, hersketeknikker og opprør, trenger vi egne rom der menn ikke tar all oppmerksomheten.

Even Anderson Langseth, styremedlem MannsForum, lar seg åpenbart provosere over at det finnes rom der menn ikke har tilgang, og der kvinner kan rotte seg sammen. I et innlegg 18. august hevder han at seminaret er kjønnsdiskriminerende, siden menn ikke er velkomne.

Det er et grunnleggende prinsipp i et demokrati at grupper kan organisere seg sammen med andre med felles interesser. Kvinner har felles interesser i det at vi tilhører et undertrykt kjønn under patriarkatet, og har alt å vinne på å gjøre opprør. Menn som vil forsøke å hindre eller latterliggjøre kvinner når vi samler oss for å lære, diskutere og bygge nettverk, er en viktig påminning om at egne kvinnerom fortsatt er viktig.

Kvinnegruppa Ottar mener det er viktig at menn deltar i kampen for likestilling, og tar et oppgjør med kjønnsmaktstrukturen og de rådende kjønnsnormene.

Even Anderson Langseth og alle andre menn er hjertelig velkomne på våre åpne arrangementer, blant annet konferansen om pornokultur vi arrangerer i Oslo 10. november.