Arkiv

Hersketeknikker

Kronikk av Asta B. Håland i Klassekampen 20. mai 2019

Untitled_Artwork.jpg

I år er det 40 år siden Berit Ås lanserte de fem hersketeknikkene, som en beskrivelse av mathandlinger som brukes for å holde kvinner utenfor beslutningsprosesser. Dette er vel verdt en markering.

Teoriene vi fikk levert av Berit Ås er en kraftfull verktøykasse, og er nok det viktigste teoretiske bidraget til feminismen fra norsk hold. Og teorien er ikke utdatert, den er like skjellsettende i dag som den var for 40 år siden.  I takt med de beste tradisjonene i den nordiske kvinnekampen, gjorde Berit Ås teorien til felleseie, gjorde den kollektiv. Jeg er temmelig sikker på at selvbevisthetskursene de har i næringslivet er annerledes enn de vi har i kvinneorganisasjonene, men jeg er like sikker på at de heller ikke i NHO kommer utenom hersketeknikkene til Berit Ås.

Hersketeknikkene ble først lansert i artikkelen “De fem hersketeknikker – om ufarliggjøring av undertrykkerens våpen” i «Årbog for kvinderet», København: Kvinderetlig Skriftserie. To år seinere kom boka; «Kvinner I alle land. Håndbok i frigjøring». Boka slo ned som en eksplosjon, og teorien ble gjennom forskjellige kurs og foredrag til en massebevegelse her i landet Boka er oversatt til mer enn 20 språk. og har hatt global effekt.   

«Å identifisere hersketeknikkene, deres opphav og intensjon er en del av kvinnenes frigjøringskamp», skriver Berit Ås i innledningen til kapitlet om de fem hersketeknikkene i «Kvinner i alle land». Å gjenkjenne hersketeknikkene er et mottrekk seg selv. 

Jeg husker godt da jeg i 1984 deltok på det nye kurset som offisielt het «Kast deg frampå», men populært gikk under navnet Bøllekurs. Det var ei helg våren 1984. Der ble jeg for første gang presentert for hersketeknikkene, og på det stedet jeg var i livet da, forklarte de det meste av det jeg til da ikke hadde forstått om makt og samhandlingen mellom mennesker. Kurset var for meg en eksistensiell opplevelse, og har fulgt meg siden. 

Ved sin analyse eller identifiseringen av hersketeknikkene, hjalp Berit Ås mange av oss til å forstå at det som mange kvinner opplever gjennom livet, følelsen av å være liten og dum og ikke å ha noe å bidra med, ikke nødvendigvis er en individuell egenskap eller følelse, men tvert imot sosial kontroll satt i system. Berit Ås var den som satte teknikkene med å holde kvinner nede, til å kjenne sin plass så å si inn i et maktperspektiv. Og det som er så fantastisk med å sette ord på det som skjer, og kalle det dobbeltstraff, latterliggjøring, påføring av skyld og skam, usynliggjøring og tilbakeholdelse av informasjon, er at alle kvinner kjenner seg igjen. Presenterer du hersketeknikkene for en forsamling av kvinner, kan det lett gå mye tid, for alle har et eksempel, alle har behov for å prate.   

Mange har prøvd å kopiere suksessen med å skrive egne bøker om hersketeknikkene, men ingen med like stor suksess. Det kommer av at maktperspektivet som regel ikke er en del av premisset. Ja da, menn kan også behandles dårlig, bli mobbet og ikke ha det greit. Vi er mennesker alle sammen og kvinner kan også være slemme. Men menn blir ikke utsatt for en strukturell sosial undertrykkelse på grunn av sin kjønn, slik kvinner blir.

I disse Metoo - tider, kan det jo være grunn til å undre seg over at seksuell trakassering ikke er tatt med som en av de fem hersketeknikkene, når historiene har veltet fram. Men tro meg – i summen av hersketeknikkene ligger seksuell trakassering som essens.

Berit Ås har selv omtalt seksuell trakassering som en form for usynliggjøring, der den seksuelle oppmerksomheten tar fokuset bort fra kvinners kompetanse, meninger og posisjoner. Seksuell trakassering kan oppleves truende, krenkende og ydmykende, og resultatet er veldig ofte at kvinnene som utsettes for dette går stillere i dørene eller rett og slett forlater arenaen som ikke lenger føles trygg. Fortsatt ser vi at mange som står fram og krever endringer påføres skyld og skam og ansvar for overgriperens følelser eller politiske prosjekt.

Førti år etter lansering av hersketeknikkene er kvinner fortsatt underrepresentert på områder der makt og økonomi fordeles, vi er langt fra full kvinnefrigjøring. Men undertrykte kvinner over hele verden skylder Berit Ås en stor takk for å ha skjenket oss gode verktøy for å avsløre maktutøvelsen bit for bit. Usynliggjort? Latterliggjort? Dobbeltstraffet? Metoo!