Arkiv

Olje, penger og skam

Kronikk av Asta B Håland i Klassekampen 12.juni

Kongeriket Saudi-Arabia skal sitte i FNs kvinnekommisjon fra og med neste år og være med på å utforme globale standarder for likestilling, som det står i kommisjonens mandat, som i tillegg til målsetning om likestilling også skal styrke kvinners rettigheter. Avstemmingen var hemmelig, etter forslag fra USA, men Saudi-Arabia fikk 47 av 54 stemmer i FNs økonomiske og sosiale råd, som er organet som bestemmer hvilke land som skal være representert i kvinnekommisjonen. Utenriksminister Børge Brende nekter å opplyse om Norge var blant disse 47. Ved å innlemme Saudi-Arabia i kvinnekommisjonen sender FN eller verden ut et signal om at kvinners rettigheter kan ofres for petroleums-dollar og politikk.

Read More

Hent soldatene hjem!

Uttalelse fra landsmøtet i Kvinnegruppa Ottar, desember 2016

Landsmøtet i Kvinnegruppa Ottar er imot at Norge har sendt soldater som deltar i krigshandlingene i Syria og Irak. Siden 1991 har Norge deltatt i samtlige av USAs kriger. Norge er det NATO-landet i Europa som bruker mest penger per innbygger på militæret. Det er kvinner og barn som i særlig grad rammes av krig. Kvinnegruppa Ottar mener at denne krigs-æraen i norsk politikk må opphøre. Vi krever at den norske regjeringen henter de norske soldatene hjem fra alle de kriger Norge deltar i.

Aldri mer krig?

Kronikk i Klassekampen av Asta Beate Håland, 21. desember 2009

I 1919 ble Elise Ottesen-Jensen utvist fra Danmark. I Sverige, under navnet Ottar, skulle hun bli mest kjent for arbeidet for kvinnenes rettigheter. Men da hun ble utvist fra Danmark ble hun det for antimilitaristisk virksomhet, for fredsarbeid rett og slett. En passende påminning i tider der fjernsynsbilder av dåneferdige journalister som berettet om sine nære Obamaopplevelser, blir avløst av rapporter fra København med bilder av politivold uten respekt for demokratiske prinsipper.

Read More