Arkiv

Olje, penger og skam

Kronikk av Asta B Håland i Klassekampen 12.juni

Våpen, olje og penger er viktige deler av Vestens forhold til Saudi-Arabia. Landet er en militær støttespiller for USAs interesser i Midtøsten. Sånn sett er tv-bildene fra Riyadh symbolske. Den amerikanske presidenten danset sverddans med sine saudiske verter og proklamerte evig vennskap, i tillegg til å inngå våpenkontrakter for milliarder av dollar forrige måned.

Verden som kommer inn i stua er fragmentert og blodig. Det sprenges bomber, folk meies ned og knivstikkes. Sivile blir kidnappet, drept og voldtatt. Det er åpen krig i Syria, Afghanistan, Jemen og Irak, og ganske elendig i flere land enn Egypt og Libya. Jemen trues i tillegg av hungersnød.

Kongeriket Saudi-Arabia skal sitte i FNs kvinnekommisjon fra og med neste år og være med på å utforme globale standarder for likestilling, som det står i kommisjonens mandat, som i tillegg til målsetning om likestilling også skal styrke kvinners rettigheter. Avstemmingen var hemmelig, etter forslag fra USA, men Saudi-Arabia fikk 47 av 54 stemmer i FNs økonomiske og sosiale råd, som er organet som bestemmer hvilke land som skal være representert i kvinnekommisjonen. Utenriksminister Børge Brende nekter å opplyse om Norge var blant disse 47. Ved å innlemme Saudi-Arabia i kvinnekommisjonen sender FN eller verden ut et signal om at kvinners rettigheter kan ofres for petroleums-dollar og politikk.

Bare for å understreke det orwelske med situasjonen; Saudi-Arabia ble også nylig gjeninnvalgt til å sitte i FNs menneskerettighetsråd(UNHRC), uten at jeg har klart å finne ut om Norge var med og stemte for det også.

Saudi-Arabia bryter menneskerettighetene massivt og brutalt på generell basis.  Bloggere piskes, mennesker blir halshugget. Kvinner blir tvangsgiftet og kjønnslemlestet, i tillegg må kvinner ha mannlig verge som tar alle kritiske avgjørelser på hennes vegne, og som kontrollerer kvinnens liv fra hun blir født til hun dør. Mannen kan nekte eller gi dem tillatelse til å gifte seg, ta utdanning, jobbe, reise eller skaffe seg en bankkonto, men ikke til å kjøre bil, for Saudi-Arabia er det eneste landet i verden som forbyr kvinner å kjøre bil.

Det absurde i omfavnelsen av Saudi-Arabia, understrekes av nyheten om en rapport som sannsynligvis konkluderer med at kongedømmet er en viktig finansieringskilde for jihadistiske terrorgrupper i Europa – en rapport som den britiske regjeringen har valgt å hemmeligstemple.

Det er 16 år siden vi alle skulle overbevises om at vi – det vil si NATO -gikk til krig for å frigjøre muslimske kvinner generelt, og kvinnene i Afghanistan sånn spesielt. Nå prøver de herskende ikke engang å fortelle oss at kvinnenes situasjon betyr noe som helst. Krigene har gått fra galt til verre, nå er det realpolitikk som gjelder. Og realpolitikken er det USA som bestemmer.

For to år siden sendte regjeringen kronprins Haakon til Riyadh for å delta i den døde kongens begravelse, og Børge Brende besøker landet for å øke handelen og samrøret mellom våre to land. Norge støtter på alle områder opp under land som på det groveste bryter menneskerettighetene og nekter kvinner et minimum av frihet.

Den saudiske aktivisten og bloggeren Loujain al-Hathloul ble arrestert igjen 4.juni. Forrige gang var i 2014, da hun kjørende forsøkte å krysse grensen til Saudi-Arabia fra De forente arabiske emirater. Da ble hun fengslet i 73 dager. Hva som skjer nå er det ingen som vet, hun ble arrestert på King Fahd International Airport in Dammam, ikke fordi hun forsøkte å kjøre bil.

Når den Saudiarabiske ambassadøren i en kronikk nylig forklarer at det er de som hegner om kvinners egenart ved å nekte dem samfunnsdeltakelse og at de får alt de trenger av sine menn, i motsetning til norske kvinner som må slite og streve, blir dette mottatt med latter og hoderysting på sosiale medier. Men når skal det offisielle Norge stå opp mot dette regimet for å forsvare kvinners rettigheter? Det er en skam at Norge ofrer kvinner for USA og NATO, og en ny regjering etter høstens Stortingsvalg må vise at kvinners situasjon og frihet teller.