Arkiv

Frihetselskerne og slaveriet

Innlegg av Ane Stø i Klassekampen 7. februar 2018.

Med paroleforslaget «Sexworkers´ and trans rights = feminism» til årets 8.marsmarkering i Oslo, støtter FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold opp under slaveri, horekunder og halliker.

Paroleforslaget er fremmet sammen med PION (Sexarbeidernes interesseorganisasjon i Norge) og skal stemmes over sammen med mange andre forslag på et møte i 8.marskomiteen 10. februar. Parolen er ved første øyekast tilforlatelig nok, det må jo være en viktig oppgave for feministbevegelsen å kjempe for prostituertes rettigheter. Problemet ligger i bruken av ordet «sexworker», som impliserer et syn på prostitusjon som et yrke og ikke moderne slaveri. Det snedige med ordet sexarbeider, er at det innbefatter alle som har inntekt fra sexindustrien, inkludert halliker og andre profitører. Forslaget fra FRI og PION innebærer å slå ring om hallikenes interesser.

Kvinnedagen i 2017. Foto: Jonas Bertelsen Enge. 

Kvinnedagen i 2017. Foto: Jonas Bertelsen Enge. 

Ordet sexarbeider brukes stadig oftere, fordi det tilsynelatende er mer respektfullt enn ordet «prostituert». Men kvinner som sendes Europa rundt som slaver for bakmenn, anser seg neppe som utøvere av et yrke. De opplever daglig vold og trusler, isolasjon og ekstrem kontroll, i tillegg til krenkelsene i selve sexhandelen.

FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold er arvtakere etter en lang kamp for lesbiske og homofiles annerkjennelse og rettigheter. Rettighetskampen har vært og er viktig, men det har vært nesten like viktig at den skeive bevegelsen på sitt beste har stått for mangfold og frihet, og representert et opprør mot kjønnskonvensjoner. Når FRI nå mobiliserer for parolen som omtaler prostitusjon som et yrke, er det altså en tidligere frihetselskende bevegelse som går inn for moderne slaveri. Dette burde vekke oppsikt hos både tidligere og nåværende medlemmer.

FRIs prinsipprogam, vedtatt på landsmøtet i 2016, går inn for å avskaffe sexkjøpsloven fordi «den er til hinder for gode og viktige tiltak for å ivareta både sexarbeideres og samfunnets interesser.» Standpunktet er ikke nærmere utdypet, men det kan nesten virke som de mener at prostituerte utgjør en seksuell minoritet, og ikke utnyttet i en kynisk kriminell industri. Dette understrekes av paroleforslaget, der FRI og PION også kobler sammen prostitusjon og transpersoner. Sammenhengen er der, men med motsatt fortegn av hva FRI gir inntrykk av: I solidaritet med transpersoner i land uten velferdsstat som utsettes for prostitusjon for å betale kjønnsskifteoperasjoner, og med transpersoner i Norge som utsettes for prostitusjon på grunn av annen sårbarhet, burde FRI heller gå inn for å avskaffe slaveriet.  

Kvinnegruppa Ottar har meldt inn paroleforslaget «Prostitusjon er slaveri – styrk hjelpetiltakene». Vi håper møtet vil samle seg om dette eller tilsvarende forslag, som bygger på kvinnebevegelsens syn på prostitusjon som overgrep mot kvinner. Kvinnebevegelsen unner alle et liv uten prostitusjon, og krever at horekunder og bakmenn straffes for overgrepene de begår. Vi krever bedre helsetilbud, botilbud, oppholdstillatelse og flere og bedre tiltak for å hjelpe kvinner ut av prostitusjon.