Arkiv

Kontroll over kroppen

Kronikk av Asta Beate Håland i Klassekampen 30. april 2018

Women on waves heter den nederlandske organisasjonen som reiser rundt som globale aktivister for å sette søkelyset på abortrettigheter, eller mangelen på disse, rettere sagt. De aksjonerer der de kan, sender abortpiller i posten til kvinner i land som ikke har tilgang på legale aborter, eller i noen tilfeller med droner til Polen. De ankrer opp og tar kvinner om bord, før de reiser ut i internasjonalt farvann for å utføre aborter. Det blir ofte mye oppstyr når båten ankommer, med politi og demonstrasjoner. I februar i fjor var det ikke engang nok med politi, myndighetene i Guatemala satte likeså godt inn hæren for å stoppe dem. Noe myndighetene klarte, men hendelsen og diskusjonen etterpå, styrket mobiliseringen for kvinners rettigheter over hele kontinentet.

Read More

Takketale - Årets kverulant

Framført av Randi Mobæk 21. januar 2016

Å få en slik pris er en anerkjennelse av det arbeidet og den samfunnsmessige betydning som vi i Kvinnegruppa Ottar gjør. Året starter godt både med kverulantpris, premiere på filmen om Suffragettene og ikke minst det faktum at den 11. februar er Ottar 25 år.

Feminismen og kvinnekamp er et optimistisk prosjekt som trengs mer enn noen gang. For situasjonen for de fleste kvinner og barn i verden er brutal.

Read More

Mobilisering

Vi som pleier å gå i 8.mars demonstrasjoner har ganske lenge vært overbevist om sprengkraften i og mobiliseringsevnen til den blåblå regjeringens kvinnepolitikk. Utnevnelsen av Stortingets kanskje mest antifeministiske politiker, Solveig Horne, til likestillingsminister satte tonen allerede i oktober. Det sier også noe om hvor lite vekt Høyre legger på politikkområdet likestilling - hva Fremskrittpartiet mener vet vi jo alle.

Read More

Abort og moral

Diskusjonar om abort har ein lei tendens til å dreia seg om den enkelte sin moral. Spørsmålet handlar meir om kva moral samfunnet skal ha. Sjøl om eg er svært usamd med motstandarane av abort i konklusjonane deira, er eg samd med dei når det gjelddette spørsmålet: Samfunnet må ta ansvar for det syn og den praksis det har på abort. Mange er djupt skeptisk til den abortlova me har i dag. Eg meiner at samfunnet tar ansvar når dei innfører sjølvald abort, samfunnet seier mellom anna at barn skal vera ønska når dei kjem til verda.

Read More