Arkiv

Under angrep

Innlegg i Klassekampen 15. oktober av Asta Beate Håland

Så er det tiden for statsbudsjettet igjen. Regjeringen høvler litt her, bygger mye vei der, og har funnet noen nye ordninger i den eksisterende velferdsstaten de kan behovsprøve og byråkratisere. Kutte litt i støtte til tannregulering her og cøliakirammede der. Det spares ikke så mye penger på dette, men her dreier det seg om retningen og formålet.  Kort sagt om ideologi. Regjeringen ønsker å privatisere det meste, og å gjøre tjenester for barn, gamle og syke om til privat profitt. Og som konsekvens av denne ideologien, og all propagandaen som blir pøst ut for formålet. er det helt logisk at Erna Solberg i sommer nok en gang slo frampå å stramme inn på overgangsstønaden til enslige forsørgere. For å tekkes Krf har de ikke tatt andre grep enn å la satsene for barnetrygd, særfradrag for enslige forsørgere og foreldrefradrag stå på stedet hvil, mens barnehageprisen økes i forslaget til budsjett. Men på stedet hvil er ille nok. For dagens regjering ønsker ikke en velferdsstat med rettighetsbaserte ordninger. De ønsker større forskjeller mellom folk.

Read More

Menn med makt

Kronikk av Asta Beate Håland i Klassekampen 17.juli

I fjor satte kommentarene til medlemmer av den såkalte «Mannegruppa Ottar» sinnene i kok hos norske kvinner og ganske mange menn. Omtrent på samme tid lot verden seg sjokkere av Donald Trumps fornedrende uttalelser og seksuelle trakasseringer av kvinner. Denne sommeren har «Langeland-gate » (den tredje i sitt slag) satt seksuell trakassering på dagsorden igjen. Kommentarfeltene har som vanlig vært fulle av sinte menn som hater kvinner som bekjemper trakasseringen. Men noe er likevel nytt. Flere unge kvinner står nå fram med sine historier om seksuell trakassering, i stedet for å skamme seg og kutte studier, slutte jobben eller flytte.

Read More

Et Kontant tilbakeskritt

Kronikk av Asta Beate Håland og Leikny Øgrim i Klassekampen 30. mars 2017

Jorun Gulbrandsen, Ebba Wergeland og Bjørgulf Claussen har en kronikk i Klassekampen 25.mars, der de leverer et forsvar for ordningen med kontantstøtte, som de ønsker skal følges opp med vedtak på Rødt sitt landsmøte. Med velvillig lesning kan vi se at kronikkforfatterne har tenkt på mange av samfunnets problemer og prøvd å finne løsninger for å bøte på dem; barnefattigdom, et stadig mer krevende arbeidsmarked, flere angrep på universelle ordninger og velferdsstaten, større forakt for svakhet og for arbeiderklassen, i takt med at forskjellene i samfunnet vokser. Mer utenforskap og marginalisering, som vi kan se i den stadig mer aggressive praktiseringen av arbeidslinja, og en strukturell rasisme som gjør det vanskelig, eller umulig for innvandrere, spesielt innvandrerkvinner, å komme seg inn på det norske arbeidsmarkedet. Mens vi ramser opp alt dette, kjenner også vi at tyngden av problemene trykker oss ned. En kan bli deprimert av mindre.

Read More

Takketale - Årets kverulant

Framført av Randi Mobæk 21. januar 2016

Å få en slik pris er en anerkjennelse av det arbeidet og den samfunnsmessige betydning som vi i Kvinnegruppa Ottar gjør. Året starter godt både med kverulantpris, premiere på filmen om Suffragettene og ikke minst det faktum at den 11. februar er Ottar 25 år.

Feminismen og kvinnekamp er et optimistisk prosjekt som trengs mer enn noen gang. For situasjonen for de fleste kvinner og barn i verden er brutal.

Read More

Tunga ut av vinduet

Kronikk i Klassekampen av Asta B. Håland, 2. november 2015

De kan ikke ha hatt det lett, byråkratene i Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet, da de ble satt til å føre pennen for Solveig Hornes likestillingsmelding. De har prøvd ser det som, men det har nok vært mange strykninger på veien til sluttproduktet. Det vi sitter igjen med er en noenlunde korrekt beskrivelse av likestillingssituasjonen, selv om meldingen forsøker å unngå begreper som «kjønn» og «kvinne», pluss en utvannet og uforpliktende suppe av floskler.

Read More

Regjeringens foreslåtte angrep på arbeidsmiljøloven vil ramme kvinner

Uttalelse fra Kvinnegruppa Ottars landsmøte i Stavanger 28.-30.november:

Regjeringen foreslår dårligere vern for arbeidstakere, under skjul av at det skal bli lettere for arbeidsledige å komme seg inn i arbeidslivet. Ser vi til Sverige, som har innført tilsvarende tiltak, er resultatene negative. Arbeidslivet der har færre faste ansatte, og arbeidsvilkårene er drastisk dårligere.

Read More

Småligheten

Regjeringens forslag til statsbudsjett er bygd på våre usleste instinkter.

Kronikk av Asta Beate Håland i Klassekampen 3. november 2014

Mine danske og svenske venner uttrykte dyp bekymring etter valgresultatet vårt i fjor, og hadde vanskelig for å fatte at nordmenn de traff, ikke var mer opprørte. «Bare vent», sa de, «vi vet hva dere har i vente».

Regjeringens første statsbudsjett bekrefter at regjeringen mener det som står i programmene, og at de vil bygge om samfunnet på bred front. Norge vil aldri mer bli det samme. Statsbudsjettets innretting er ingen overraskelse. Dets smålige, hevngjerrige og infame preg, er derimot uventet.

Read More

Statsbudsjettet angriper kvinner

Forslaget til statsbudsjett er dårlig nytt for mange. Høyre og Frp gir skattelette til de 823 rikeste millionærer i landet ved å forverre levekårene for uføretrygdede, folk i deltidsstillinger og funksjonshemmede. De vil kutte ut sykelønna for dem med små stillingsprosenter. De siste dager har flere kvinner stått fram i media og fortalt om konsekvenser av slike kutt. De risikerer å måtte flytte fra hjemmene sine og få en tilværelse i større fattigdom.  Nå viser tall fra NAV at 35 000 barn til uføre foreldre vil bli ennå fattigere dersom regjeringa kutter i barnestøtten til uføre.

Read More

Hvor er likelønnen?

Innlegg i Rogalands Avis 3. mai 2013 av Randi Mobæk

100 år etter innføringen av demokratiet i Norge finnes det fortsatt åpenbare urettferdigheter som kun skyldes kjønn. Kvinner med lik utdanning og arbeidsoppgaver som menn tjener systematisk mindre. Menn får 13,5 prosent mer i lønn kun for å være menn. Hvor er logikken og hvorfor får urettferdigheten fortsette?

Read More

Kvotering

Kvotering er diskriminering, sier ungdommen fra Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet, og så får vi som regel en salig blanding av argumentasjon og vitnesbyrd. Det er ikke lett å få det med seg, men jeg oppfatter av retorikken at det som er mest feil med kvotering, er at vi da ikke får de beste. Og når vi ikke får de beste, blir det synd på.

Read More

Sweatshops

Kronikk av Asta Håland i Klassekampen 13. november 2012.

Nesten 300 døde i en brann i Karachi en av Pakistans mange tekstilfabrikker 12. september. En brann i en illegal skofabrikk i Lahore samme dag, som drepte 25, gjorde at dagen vil bli stående i landets historie. Årsaken til brannene er ennå ikke fastslått, men hovedteorien er feil eller overbelastning i det elektriske anlegget. Beskrivelsene fra brannen er som tatt ut av et mareritt; låste dører, manglende nødutganger, stabler av ferdig tøy foran de få dørene som var åpne, brennende kjemikalier som gjorde den giftige røyken enda mer giftig. Mange måtte knuse vinduer og hoppe flere etasjer i forsøk på å redde livet. Katastrofene har satt søkelyset på Pakistans manglende, eller fullstendig fraværende, lovgivning med hensyn på arbeidsvern, brannforskrifter og bygningslov.

Read More

Kampen om de store verdiene

Kronikk av Randi Mobæk i Rogalands Avis 25. oktober 2012

Den 22. oktober sto denne meldinga på hjemmesida til Statistisk sentralbyrå:

- Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 318,3 milliardar kroner ved utgangen av september 2012. Dette er ein auke på 3,2 milliardar kroner frå månaden før.

Read More

Kampen om de store verdiene

Kronikk av Randi Mobæk i Rogalands Avis 25. oktober 2012

Den 22. oktober sto denne meldinga på hjemmesida til Statistisk sentralbyrå:

- Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 318,3 milliardar kroner ved utgangen av september 2012. Dette er ein auke på 3,2 milliardar kroner frå månaden før.

Utenom kommer resten av Oljefondet og er en bekreftelse på at Norge som nasjon og stat kan svømme i penger. Da har jeg ikke tatt med den private rikdommen til finansfyrster, eiendomsspekulanter og store bedriftseiere. De siste åra har disse mangedoblet sin formue gjennom akrobatisk skatteplanlegging og minimale bidrag til felleskassa. Skatteoppgjøret for 2011 viste at 10,3 prosent av folketallet i Rogaland er på millionærtoppen. Vi omgis av innbyggere som kan svømme i rikdom, og som kynisk planlegger hvordan de på lovlig vis kan drive skatteplanlegging for å begunstige seg selv ytterligere.

Read More

Tips til Arbeidsministeren

Kronikk av Asta B. Håland i Klassekampen, 16. juli 2012

”At kvinners sykefravær er nesten dobbelt så høyt som menns, er ofte blitt forklart med at kvinner har spesielt belastende yrker. Det som er påfallende, er at det ikke er i typiske kvinneyrker kvinner sykmelder seg mer. Dette gjelder også kvinner som er akademikere eller yrkessjåfører. Forskningen gir ikke klare svar på kjønnsforskjellene, men i tillegg til forklaringer om omsorgsoppgaver og dobbeltarbeid pekes det på at kvinner har løsere tilknytning til jobben enn menn,” sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm til Dagbladet 3. juli.

Read More

Seksuell trakassering

Kronikk av Asta B. Håland i Klassekampen 17. januar 2011

Andelen arbeidstakere, som forteller at de blir utsatt for seksuell trakassering, har vært stabil på to til tre prosent siden 1989. I 2006 økte andelen til fire prosent. Økningen gjelder unge kvinner: i 2003 oppga 7 prosent av kvinner fra 16-24 år at de hadde vært utsatt for seksuell trakassering på jobb et par ganger i måneden eller oftere, i 2009 var andelen økt til 12 prosent. Seksuell trakassering av unge kvinner øker altså spesielt.

Read More

Skattelette til damene?

Kronikk av Randi Mobæk i Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis 28. august 2010

Hallgeir Landeland fra SV og Jan Løndalen har startet en interessant diskusjon rundt forlaget om skattelette for damer.  Det synes som om disse to herrer er enige om at det er urettferdig at kvinner i gjennomsnitt har 84,7 prosent av hva menn tjener i lønn, og de vil gjøre noe med det. At de kjegler om at SV får lite uttelling i den rød – grønne regjeringa bør ikke ta fokuset bort fra temaet om hvordan samfunnet bør verdsette kvinnens arbeidsinnsats og bidrag på lik linje med menns.

Read More

Anstendige forhold eller sosial dumping

Kronikk av Asta B. Håland i Klassekampen den 30. august 2010

New York Times rapporterer 1. august om hundrevis av kvinner i Kuwait som har rømt fra sine arbeidsgivere og søkt beskyttelse i ambassadene til Filippinene, Indonesia og Nepal. Det er trangt om plassen i ambassadene, og tallet på rømte hushjelper er ventet å gå opp under ramadan. Kuwaits oljesmurte økonomi gjør at landet for tiden har 650 000 importerte tjenere.

Read More

Vulkansk lærepenge

Kronikk i Klassekampen av Asta B. Håland, 26. april 2010

Norske politikere tenker stadig mer kortsiktig. Dette gjør oss sårbare. Jeg skjønner at det går på liv og helse løs i Island, og har stor sympati med islendingene. De skal slite med vulkanutbrudd og aske lengre enn oss. Vi må for deres skyld håpe vi slipper flere aktive vulkaner på ei stund. Det er liksom ikke ende på påkjenninger for våre naboer i vest. Jeg må skrive dette såpass utførlig, ellers vil jeg bli beskyldt for mangel på solidaritet og empati, og for å ikke ta innover meg alvoret i situasjonen. 

Read More