Arkiv

Under angrep

Innlegg i Klassekampen 15. oktober av Asta Beate Håland

Så er det tiden for statsbudsjettet igjen. Regjeringen høvler litt her, bygger mye vei der, og har funnet noen nye ordninger i den eksisterende velferdsstaten de kan behovsprøve og byråkratisere. Kutte litt i støtte til tannregulering her og cøliakirammede der. Det spares ikke så mye penger på dette, men her dreier det seg om retningen og formålet.  Kort sagt om ideologi. Regjeringen ønsker å privatisere det meste, og å gjøre tjenester for barn, gamle og syke om til privat profitt. Og som konsekvens av denne ideologien, og all propagandaen som blir pøst ut for formålet. er det helt logisk at Erna Solberg i sommer nok en gang slo frampå å stramme inn på overgangsstønaden til enslige forsørgere. For å tekkes Krf har de ikke tatt andre grep enn å la satsene for barnetrygd, særfradrag for enslige forsørgere og foreldrefradrag stå på stedet hvil, mens barnehageprisen økes i forslaget til budsjett. Men på stedet hvil er ille nok. For dagens regjering ønsker ikke en velferdsstat med rettighetsbaserte ordninger. De ønsker større forskjeller mellom folk.

Read More

Et Kontant tilbakeskritt

Kronikk av Asta Beate Håland og Leikny Øgrim i Klassekampen 30. mars 2017

Jorun Gulbrandsen, Ebba Wergeland og Bjørgulf Claussen har en kronikk i Klassekampen 25.mars, der de leverer et forsvar for ordningen med kontantstøtte, som de ønsker skal følges opp med vedtak på Rødt sitt landsmøte. Med velvillig lesning kan vi se at kronikkforfatterne har tenkt på mange av samfunnets problemer og prøvd å finne løsninger for å bøte på dem; barnefattigdom, et stadig mer krevende arbeidsmarked, flere angrep på universelle ordninger og velferdsstaten, større forakt for svakhet og for arbeiderklassen, i takt med at forskjellene i samfunnet vokser. Mer utenforskap og marginalisering, som vi kan se i den stadig mer aggressive praktiseringen av arbeidslinja, og en strukturell rasisme som gjør det vanskelig, eller umulig for innvandrere, spesielt innvandrerkvinner, å komme seg inn på det norske arbeidsmarkedet. Mens vi ramser opp alt dette, kjenner også vi at tyngden av problemene trykker oss ned. En kan bli deprimert av mindre.

Read More

Årets viktigste streik

Kronikk i Klassekampen av Asta B. Håland, 9. mai 2016

Kvinnearbeid har aldri betalt seg, enten det har vært lønnet eller ulønnet. Men profitt har det skapt. Det er ingen tilfeldighet at mange av Norges rikeste har blitt milliardærer på overskuddet i hoteller og dagligvarehandelen. Streiken blant de fagorganiserte på landets hoteller og restauranter har nå vart i to uker, de ansatte i et tradisjonelt kvinneyrke krever et minstemål av anstendig lønn i tillegg til lokal forhandlingsrett.

Read More

Støtteerklæring til klubben ved Ello

Kvinnegruppa Ottar er forskrekket over Orklas kyniske planer om å flytte Ello ut av landet. Regjeringa har gitt Orkla skattelette for å drive produksjon i Norge, men likevel vil de flytte en lønnsom bedrift til Sverige. Vi forventer at Orkla besinner seg, og at driften av den 116 år gamle produksjonsbedriften fortsetter i Kristiansund.

Read More

Den kvinnepolitiske blindsonen

Artikkel i Tidsskriftet Rødt! av Asta B. Håland

Solberg-regjeringens markante klassepolitikk kan lett få opposisjonen til å nedprioritere kvinnesakene, og mange både i fagbevegelsen og den aktivistiske venstresiden undervurderer også kraften i kjønnsmotsigelsen.

For venstresiden gjelder det å bygge allianser med kvinnebevegelsen, få feminister inn i synlige posisjoner, og begynne å snakke om kjønnsmakt.

Read More

Kvinnene kan vente

Den politiske hukommelsen er kort. Mens kvinnebevegelsen i tusenvis har markert 8. mars, og mens regjeringens Listhaug og Horne høylytt og med frekkhetens nådegave har fått demonstrert hvor reaksjonære antifeminister de er – slik at vi alle fortest mulig glemmer det forsmedelige nederlaget de blå hadde i forbindelse med dagen i fjor – går forberedelsene til neste stortingsvalg sin gang i Arbeiderpartiet. Rogaland Arbeiderparti pleier å legge fylkesårsmøtet sitt samtidig med kvinnedagen, så også i år. Blant sakene som ble stemt over mens kvinnebevegelsen gikk i tog, var en uttalelse om kontantstøtte.

Read More

Kampen mot rasisme er også kvinnekamp

Jeg vet ikke om Sylvi Listhaug var en av de unge FpUerne som pleide å demonstrere mot 8.marstoget på 1990-tallet, for å protestere mot feministenes «kravmentalitet», men kronikken 5. mars ivaretar i alle fall denne arven. Istedenfor å klage over småting som kvinnelønna, pornokulturen, skjønnhetstyranniet og rasering av arbeidsmiljøloven, bør kvinnebevegelsen begynne å bry oss om noe viktig, skriver Listhaug. Hun følger opp med karakteristikker om at kvinnebevegelsen ikke bryr oss om den urett som ikke rammer oss selv.

Read More

Slutt å syte - begynn å yte!

Dette har vært ungdom på den politiske høyresidas slagord mot kvinnebevegelsen siden 1980-tallet, framført av blant annet FpUere som demonstrerte mot 8.marstog i Oslo. Det er synd at ikke sentralstyremedlem i Unge Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, er mer preget av gründervirksomhet og individuelt initiativ, men mener at det er sosialistenes ansvar å lage et 8.marstog som hun vil gå i. Parolen «Stopp regjeringens angrep på kvinners rettigheter», ekskluderer borgerlige feminister fra å delta i årets 8.marstog, sier hun, som en evig reprise på de siste årenes patetiske forsøk på å sette høyre-feministene på dagsorden.

Read More