Arkiv

Under angrep

Innlegg i Klassekampen 15. oktober av Asta Beate Håland

Så er det tiden for statsbudsjettet igjen. Regjeringen høvler litt her, bygger mye vei der, og har funnet noen nye ordninger i den eksisterende velferdsstaten de kan behovsprøve og byråkratisere. Kutte litt i støtte til tannregulering her og cøliakirammede der. Det spares ikke så mye penger på dette, men her dreier det seg om retningen og formålet.  Kort sagt om ideologi. Regjeringen ønsker å privatisere det meste, og å gjøre tjenester for barn, gamle og syke om til privat profitt. Og som konsekvens av denne ideologien, og all propagandaen som blir pøst ut for formålet. er det helt logisk at Erna Solberg i sommer nok en gang slo frampå å stramme inn på overgangsstønaden til enslige forsørgere. For å tekkes Krf har de ikke tatt andre grep enn å la satsene for barnetrygd, særfradrag for enslige forsørgere og foreldrefradrag stå på stedet hvil, mens barnehageprisen økes i forslaget til budsjett. Men på stedet hvil er ille nok. For dagens regjering ønsker ikke en velferdsstat med rettighetsbaserte ordninger. De ønsker større forskjeller mellom folk.

Read More

Behovsprøvde barn

Kronikk av Asta Beate Håland i Klassekampen 13. mars 2017

Et regjeringsoppnevnt utvalg som hadde fått i oppdrag å vurdere statens økonomiske familiepolitikk la i forrige uke fram forslaget sitt. Utvalget, som ble ledet av professor Anne Lise Ellingsæter, hadde bundet mandat, det er jo unektelig en ganske trang ramme å bli satt til å vurdere statens støtteordninger til barn og barnefamilier med utgangspunkt i at det ikke skal brukes mer penger. Og det betyr jo at når utvalget fremmer fornuftige og overmodne forslag om selvstendig opptjening av foreldrepermisjon for fedre og gratis barnehager til alle barn, så må jo pengene tas fra noe annet. Å fjerne kontantstøtten rekker jo bare så langt, og gevinsten regjeringen fikk ved å kutte i pappapermen er allerede tatt ut.

Read More

Den kvinnepolitiske blindsonen

Artikkel i Tidsskriftet Rødt! av Asta B. Håland

Solberg-regjeringens markante klassepolitikk kan lett få opposisjonen til å nedprioritere kvinnesakene, og mange både i fagbevegelsen og den aktivistiske venstresiden undervurderer også kraften i kjønnsmotsigelsen.

For venstresiden gjelder det å bygge allianser med kvinnebevegelsen, få feminister inn i synlige posisjoner, og begynne å snakke om kjønnsmakt.

Read More

Barnetrygd til dem som fortjener det?

Kronikk i Klassekampen av Asta B. Håland, 13. juli 2015

Når tjenester skal omformes, det blir ofte kalt «reformer», er det lite som gjør meg mer mistenksom enn når det skal gjøres mer treffsikkert. Når støttetiltak, utjevningsordninger eller hjelpetjenester fra nå av skal gå til de som trenger det, eller «de som trenger det mest», for å sitere mange politikere. Ingen nevnt, ingen glemt. Det kan i første omgang kanskje høres tilforlatelig ut, hvorfor skal de rike få barnetrygd? Men slike omforminger undergraver selve kjernen i velferdsstaten. For en fungerende velferdsstat må bygge på rettighetsbaserte systemer som de fleste av oss er tjent med. Det må bygge på ordninger som er så gode at de omfatter alle, også de rike. Systemet kan gjerne gjøres mer treffsikkert ved å ha kvalifiseringskrav, du må ha barn for å få barnetrygd, du må være enslig forsørger for å få overgangsstønad eller ekstra barnetrygd, men det viktigste er hvordan det er organisert.

Read More

Kvinnene kan vente

Den politiske hukommelsen er kort. Mens kvinnebevegelsen i tusenvis har markert 8. mars, og mens regjeringens Listhaug og Horne høylytt og med frekkhetens nådegave har fått demonstrert hvor reaksjonære antifeminister de er – slik at vi alle fortest mulig glemmer det forsmedelige nederlaget de blå hadde i forbindelse med dagen i fjor – går forberedelsene til neste stortingsvalg sin gang i Arbeiderpartiet. Rogaland Arbeiderparti pleier å legge fylkesårsmøtet sitt samtidig med kvinnedagen, så også i år. Blant sakene som ble stemt over mens kvinnebevegelsen gikk i tog, var en uttalelse om kontantstøtte.

Read More

Økonomisk feminisme og feministisk økonomi

Gudrun Kløve Juuhl i samtale med Margunn Bjørnholt. Publisert i Ottar 2015.

Når kvinner i Noreg berre har seksti prosent av det menn har å rutta med, er det klart at økonomisk kvinnekamp og økonomisk feminisme trengst. Men trengst det òg ein feministisk økonomi? Me har snakka med Margunn Bjørnholt, som nyleg har gjeve ut boka Counting on Marilyn Waring, om økonomisk feminisme og feministisk økonomi, om kva me som aktivistisk kvinnerørsle kan læra av feministisk økonomisk tenkjing.

Read More

Kampen mot rasisme er også kvinnekamp

Jeg vet ikke om Sylvi Listhaug var en av de unge FpUerne som pleide å demonstrere mot 8.marstoget på 1990-tallet, for å protestere mot feministenes «kravmentalitet», men kronikken 5. mars ivaretar i alle fall denne arven. Istedenfor å klage over småting som kvinnelønna, pornokulturen, skjønnhetstyranniet og rasering av arbeidsmiljøloven, bør kvinnebevegelsen begynne å bry oss om noe viktig, skriver Listhaug. Hun følger opp med karakteristikker om at kvinnebevegelsen ikke bryr oss om den urett som ikke rammer oss selv.

Read More

Porno og penger

Skrevet av Ane Stø 

I den vidunderlige verden av Internett, apper og Ipads, wikileaks og nettpirater, hvor alt er fritt og tilgjengelig, er det lett å bli forført og overse de sterke næringsinteressene som ligger i nettporno. For den enkelte pornobruker er markedet tilsynelatende uoversiktlig: amatørporno, hjemmeporno, gratisporno, kredittkortporno og hard-coreporno i en salig blanding. Forbausende mange har en forestilling om nettporno som brukerstyrt, at hvem som helst kan sette opp sin lille pornobedrift hvis de kjenner seg litt ekshibisjonistiske, at det ikke er noen kontroll med hva som legges ut. Pornoforsvarere vil aldri snakke om pornoindustrien som en milliarddollarindustri, styrt etter ordinær kapitalistisk logikk. 

Read More

Kvinneundertrykking er ikke noe for den norske stat å profitere på!

Det norske pensjonsfondet har aksjeinvesteringer i pornografi, melder VG 14.03.08. SVs Tina Åsgård ønsker å ta pensjonsfondets etiske vurderinger opp til ny vurdering, for å ta hensyn til kvinneetiske perspektiver. Dette er et godt eksempel på at menneskerettigheter ikke automatisk representerer kvinners særegne situasjon og undertrykkelse. Det er forkastelig at den norske stat ved pensjonsfondet indirekte støtter og direkte profiterer på en av vår tids tydeligste former for kvinneundertrykking, nemlig pornografi.

Read More